קפיץ קפוץ

להתעמל ולהנות ב“קפיץ קפוץ“

קפיץ קפוץ—תשלום

ועדת הנחות - הגשת בקשה לועדת הנחות
לבעלי אישורים מלשכת הרווחה על מצב כלכלי קשה

או למשפחות שנקלעו לקשיים כלכליים משמעותיים או פתאומיים.

יש לשלוח מכתב בקשה מפורט המסביר את הנסיבות לבקשת ההנחה.

למכתב יש לצרף טופס בקשת הנחה, אישור לשכת רווחה, 3 תלושי שכר אחרונים (או דוחות מס לעצמאיים). ופירוט כל מקור הכנסה אחר (קצבאות, מלגות וכו‘).

תקציב ההנחות מוגבל ויחולק בין המשפחות שביקשו ונמצאו זכאיות באותו שנה, לפי רמת זכאותם.

הנחות ינתנו בעדיפות לבנות שכבר נמצאות בחוג ונמצאות בכיתות ד‘ ומעלה.

לא יתקבלו בקשות להנחות לאחר ה 15/10.

הגשת בקשה לא מהוה אישור לקבלתה.

 

ניתן להתרשם מהמחיר לפי הטבלה הבאה (כל הפרטים בדפים המפורטים):

 

משך פעילות שבועית

עלות שנתית למתעמלת אחת

שעת פעילות פעמיים בשבוע /

שעתיים פעילות פעם בשבוע      

3,500 ₪.

שעה וחצי פעילות

פעמים בשבוע

4,200 ₪.

שעתיים פעילות

פעמיים בשבוע

4,600 ₪.

סניף קרית משה בלבד

שעת פעילות פעם בשבוע

2,250 ₪.

בנים-45 דקות פעמיים בשבוע

3,200 ₪.

· שעת פעילות - 55 דקות

· חצי שעת פעילות - 25 דקות.

הנחה לאחיות מובנית באתר התשלום. לפרטים.

חובה לרכוש בגד גוף של קפיץ קפוץ

(ללושקה קניון מלחה)