קפיץ קפוץ

להתעמל ולהנות ב“קפיץ קפוץ“

בירושלים קיימים 3 סניפי קפיץ קפוץ להתעמלות מכשירים לבנות:

התעמלות קרקע ומכשירים לבנות

בנות מכתה א‘ ועד סוף תיכון.

קבוצות נפרדות למתחילות ברוב הגילאים.

קבוצות פרחי נבחרת, טרום נבחרת, נבחרת צעירה ונבחרת

** שעה נפרדת לבנים בכיתות א‘-ה‘ **

בנות מכתה א‘ עד סוף תיכון.

קבוצות נפרדות למתחילות ברוב הגילאים.

קבוצות פרחי נבחרת, נבחרת צעירה ונבחרת

תיבת טקסט: מאמנת סניף קרית משה - תניה פטרזייל

בנות מכתה א‘ ועד סוף תיכון.

קבוצות נפרדות למתחילות ברוב הגילאים.

קבוצת טרום נבחרת.